Therapievormen
Thijskens

Mijn ervaring is dat er geen enkele therapievorm op zich alles bevat om alle problemen efficiënt te kunnen behandelen. Het combineren van krachtige elementen uit veel verschillende werkwijzen en zienswijzen geeft niet alleen een rijkere en bredere blik op een probleem maar het levert ook meer handvatten om problemen op te lossen. 

1 / Mindfulness

 “Mindfulness” betekent een aandachtige, neutrale, accepterende houding hebben. Hieruit vloeien de volgende kenmerken: niet oordelen, acceptatie, geduld hebben, altijd weer opnieuw willen beginnen, loslaten, vertrouwen op signalen van binnen, niet streven. 

2/ Cognitieve Gedragstherapie
Ons gevoel wordt vooral bepaald door welke gedachten we hebben over wat we zien en ervaren, niet alleen door de omstandigheden waarin we ons begeven. Ons bewust worden van onze automatische gedachten en gewoontes geeft ons de mogelijkheid om anders te gaan kijken en anders te gaan kiezen waardoor we ons beter kunnen gaan voelen.

3/ Schematherapie
Wanneer onze automatische gedachten voortkomen uit diepgewortelde overtuigingen over onszelf en de wereld geeft dat aanleiding tot hardnekkige en langdurige klachten, ook wel dysfunctionele  persoonlijkheidstrekken genoemd. Aan de wortel hiervan liggen schema's: gewoontes van denken, voelen en doen die ontstaan in onze kindertijd. Ze bepalen de bril waardoor we de werkelijkheid ervaren. Om deze diepgelegen schema's te bewerken is "graafwerk" nodig dat wil zeggen vroege negatieve ervaringen van dichtbij bekijken  en bewerken.

4/ Creatieve coaching
Soms is het moeilijk om te verwoorden wat je diep vanbinnen voelt of blijven blokkades verborgen onder de oppervlakte. 
Door in een creatief proces te duiken geef je, vaak onbewust, uiting aan dieper gelegen stukken van jezelf . Je geeft ze, via een lied, gedicht, tekening, schilderij...de liefdevolle aandacht die ze verdienen (maar om één of andere reden nooit kregen). De creatieve werkvormen worden regelmatig gecombineerd met geleide visualisaties/meditaties. 
Door zicht te krijgen op die stukken kan je ze vervolgens aanpakken en helen. 

5/ EMDR
"Eye Movement Desensitisation en Reprocessing", een efficiënte en snelle techniek om traumatische ervaringen te verwerken.  Door middel van afleidende handelingen, zoals je ogen heen en weer bewegen terwijl je aan een trauma denkt, wordt het nare gevoel dat gekoppeld is aan het trauma minder sterk. Uiteindelijk vervang je de angstige betekenis gekoppeld aan het trauma door een positieve betekenis.

6/ NLP
"Neuro Linguïstisch Programmeren" is een coaching methode waarbij je onder andere leert sterke positieve ervaringen op te roepen die je nodig hebt in bepaalde situaties waardoor je hierin beter kan functioneren. Ook kunnen sterke ervaringstoestanden gebruikt worden om trauma's te behandelen. Daarnaast maak ik als therapeut gebruik van diverse skills om zo goed mogelijk aan te sluiten bij jouw belevingswereld waarin een onvoorwaardelijke acceptatie en geloof in je potentieel centraal staan.  

7/ Psychofarmacotherapie
Dit is de behandeling van psychische klachten door middel van medicatie. Wanneer psychische klachten zodanig zwaar zijn dat psychotherapie alleen onvoldoende is, kan medicatie voor veel verlichting, ondersteuning en herstel zorgen.