Hoe werken we ?
Thijskens

1 / Hoe aanmelden ? 

Vul het contact formulier in onder de titel "Contact" in het menu. Je krijgt dan een antwoord zodra dat kan.
Ook als je geen psychische problemen hebt maar je hebt het gevoel dat je meer uit je leven wil halen kan je rechtstreeks een afspraak maken met Marco, onze muziek/creatieve coach. Je kan dat dan aangeven in het vakje "Je verwachting van ons"

2/ Wachtlijst ?

Gezien het groot aantal aanmeldingen en de relatief lange duur van sommige psychotherapietrajecten kan het zijn dat er een wachttijd is voor je geholpen kan worden en soms zal ik je adviseren een andere hulpverlener te zoeken. 

3/ Eerste afspraak ?

In een eerste afspraak is het de bedoeling om je beter te leren kennen. Dat betekent dat je klachten worden uitgevraagd en ook je doelen en verwachtingen in kaart gebracht. Het is van belang dat je -indien je medicatie neemt- je volledige medicatielijst bij hebt.  Als je verslagen of samenvattingen hebt van eerdere behandelingen, is dat erg handig.

4/ Behandelplan

We gaan doelgericht werken dat wil zeggen dat we ons richten op een concreet bereikbaar doel en daar een plan voor gaan maken. Regelmatig ontstaat dit plan geleidelijk tijdens de sessies en kan steeds aangepast indien nodig. Het doel houden we steeds voor ogen.  Zonder helder doel kun je ook geen route uitzetten om er te geraken. Huiswerk is steeds een essentieel onderdeel van elk behandelplan. Als je verandering wil in je leven, moet je er ook zelf dagelijks aan werken. Een sessie per week of twee weken alleen is niet voldoende. 

5/ Enkele opmerkingen

Ik (Guy) maak geen medische ziekte attesten of verslagen ter verkrijging van een ziekte uitkering zonder dat iemand bij mij in behandeling is.  
We zijn geen crisisdienst, wat wil zeggen dat we niet continu bereikbaar zijn en ook geen urgenties kunnen behandelen. 
Voor dringende hulp kan je terecht bij de huisartsenwachtdienst en de spoedgevallendienst van een algemeen ziekenhuis. De huisarts van wacht kan je mogelijk doorverwijzen naar een Psychiatrisch Mobiel Crisisteam (www.noolim.net).