Mindfulness
Thijskens

De basis van iedere mentale groei en herstel is, leren herkennen en erkennen welke gevoelens we hebben, wat er in ons omgaat. Vooraleer we iets kunnen gaan doen met onze gevoelens en gedachten moeten we ze eerst leren herkennen. “Mindfulness” betekent een aandachtige, neutrale, accepterende houding hebben. Hieruit vloeien de volgende kenmerken: niet oordelen, acceptatie, geduld hebben, altijd weer opnieuw willen beginnen, loslaten, vertrouwen op signalen van binnen, niet streven.

 

De maatschappij biedt een overvloed van afleiding aan waarmee het onze aandacht voedt: films, internet, “social media”, gamen, entertainment, nieuws, winkelen. Er is meer dan voldoende om de tijd die we wakend doorbrengen in te vullen. Dat betekent dat we in principe niet meer hoeven na te denken of met een medemens hoeven te praten.  Een nog vrij jonge uitvinding die al deze afleidingen combineert is de smartphone. Stilaan wordt de mens geleefd en gaat de situatie eruit zien zoals de aan computers gekoppelde mensen in de film “the Matrix”. Onze hersenen zijn zo gewoon dat het gevoed wordt met gedachten van anderen dat het niet meer zo bewust is van zijn eigen gedachten, gevoelens, sensaties. Met andere woorden we leven niet meer in het hier en nu, in verbinding met onszelf, met de omgeving en de realiteit zoals ze nu is. Dat maakt dat we niet veranderen, niet groeien en zeker geen angsten overwinnen, maar juist erg voorspelbaar en controleerbaar worden, iets wat voor de consumptiemaatschappij goed uitkomt.

Mindfulness is een therapiemethode, beter nog een levensstijl die er juist op gericht is terug verbinding te maken met onze gevoelens en met onze omgeving. Het biedt verschillende meditatie oefeningen aan met de bedoeling onze gevoelens, gedachten , sensaties te ervaren zoals ze zijn zonder veroordeling en met een accepterende, vriendelijke houding naar onszelf en naar de omgeving.  Let op: pure mindfulness-oefeningen zijn geen ontspanningsoefeningen, ook al voel je je na de oefeningen meer ontspannen. Het doel van mindfulness is steeds te accepteren hoe je je op dit moment voelt en niet je gevoel te veranderen zoals van gestrest naar ontspannen. Als je je angstig voelt en gespannen dan leer je dit gevoel op een accepterende manier te voelen zonder het meteen te willen wegduwen.

Een veel gebruikte gelijkenis is dat al je ervaringen (wat je in je omgeving ziet, hoort, ruikt, je gevoelens, je gedachten, je lichamelijke sensaties)  ziet als de golfjes, takjes, blaadjes in een rivier waar je naast zit en naar kijkt. Dingen komen en drijven voorbij. Je mag er even aandacht aan geven maar hoeft je er niet aan vast te klampen want het drijft toch voorbij, met andere woorden alles is tijdelijk. Een andere metafoor is zijn als een rietstengel in de wind dat heen en weer wordt geblazen maar geen gevecht aan gaat tegen de wind maar zich laat bewegen en steeds relax weer tot zijn uitgangspositie komt.